Inschrijving Move IT 2019

Move IT 2019: Making Logistics Smarter! 14 november in Luxemburg

Online Registration

Your answer*

Which events do you want to register for?

Informatieplichten bij inschrijving tot evenementen

1. Omschrijving van de verwerkingsactiviteit

De informatie over gegevensbescherming wordt vertrekt in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor het aanmelden voor onze evenementen. Zonder uw gegevens kunnen wij uw aanmelding helaas niet verwerken.

2. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

AHK debelux
Bolwerklaan 21
1210 Brussel
Tel: (+32) 02 206 67 50
E-mail: dpo@debelux.org

3. Contactgegevens van de coordinatie voor gegevensbescherming van het bedrijf

AHK debelux
Bolwerklaan 21
1210 Brussel
Tel: (+32) 02 206 67 50
E-mail: dpo@debelux.org

4. Doelstellingen en wettelijke basis voor de verwerking

Uw gegevens worden verzameld om uw aanmelding voor evenementen te registreren.

Uw gegevens worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1, letter b), AVG. Wij wijzen u erop dat er op het evenement foto’s gemaakt worden en/of gefilmd wordt. Met uw deelname aan het evenement stemt u ermee in dat eventueel een foto en/of een afbeelding van uw persoon in een video gebruikt wordt voor publicatie (print, online, sociale netwerken enz.).

5. Duur van de opslag van de persoonsgegevens

Uw gegevens worden opgeslagen tot het einde van het evenement. Wettelijke bewaartermijnen kunnen opslag bovendien noodzakelijk maken.

6. Rechten van de betrokkene

Volgens de algemene verordening gegevensbescherming van de EU heeft u de volgende rechten:

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht op inzage van de gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen (art. 15, AVG).

Indien onjuiste persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u recht op rectificatie (art. 16, AVG).

Indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden, kunt u eisen dat de gegevens worden gewist of dat de verwerking wordt beperkt en kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking (art. 17, 18 en 21, AVG).

In geval van bezwaar kunnen wij u als deelnemer aan het evenement niet meer bereiken en zullen wij u schrappen uit de mailinglist.

Aangezien de gegevensverwerking is gebaseerd op een contract en de gegevensverwerking met behulp van automatische procedures wordt uitgevoerd, heeft u eveneens recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20, AVG).

Indien u gebruikmaakt van uw bovengenoemde rechten, gaat AHK debelux na of voldaan is aan de wettelijke voorwaarden.

Om uw rechten uit te oefenen, dient u zich te wenden tot AHK debelux.

Bij bezwaar op het vlak van gegevensbescherming kunt u zich richten tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit:

DPA – Data Protection Authority,
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.privacycommission.be
contact(at)apd-gba.be 

 

7. Herroepingsrecht bij toestemming

Wanneer u toestemming heeft verleend voor de verwerking door AHK, kunt u de toestemming steeds herroepen naar de toekomst toe. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van de toestemming tot de herroeping ervan wordt hierdoor niet aangetast.