Inschrijving kringloopeconomie

Circular Economy is so much more than waste management. It is about making the best possible use of our limited resources in the conception, production and use of our products." Dessa Langevoort, BASF

"By 2050 there will be nine billion people in the world. We need to find ways to prosper without overusing natural resources, hurting others or changing the climate. This requires new ways of thinking about the way we are designing and construction our buildings. Steligence®, ArcelorMittal’s new approach to construction, is a solution to reach this goal." Prof. Dr. Olivier Vassart, ArcelorMittal

"Only a circular economy that puts people and planet first can deliver the bold vision of the Sustainable Development Goals. " Tamsin Rose, Moderator

"In order to become really successful, the Circular Economy needs a review of existing regulations. E.g. REACh, transport of waste regulation and environmental legislation are not ‘designed’ with Circular Economy in mind. This has to be improved." Dr. Jan Tytgat, Umicore

"Realizing a circular economy is a matter for everyone. That is why we are working on a broad partnership of organizations that also include engagement for action. Industrial companies and SMEs are indispensable in this." Brigitte Mouligneau, Circular Flanders

"The circular economy will have increasingly profound effects on the way we produce and consume, and on our relationship with nature and natural resources. As first movers usually benefit from substantial competitive advantages by setting the next set of habits and rules for those who follow, our role as policy-makers is to ensure a faster and fair transition, in which all stakeholders are able to contribute, cooperate, and share the benefits that circular Europe will create.” Emmanuelle Maire, EU Commission

Let's talk circular! Het Havenhuis in de haven van Antwerpen biedt een bijzonder decor voor de technische conferentie over kringloopeconomie en duurzaamheid in ondernemingen. Tijdens dit evenement presenteren leidende industriebedrijven uit de sectoren chemie, staal, grondstof en recyclage hun projecten en strategieën. Hun gemeenschappelijke doel is om de gaten te sluiten in de kringloop met al zijn operationele uitdagingen en groeimogelijkheden. AHK debelux focust niet alleen in haar jubileumsjaar op duurzaamheid. Zo ondersteunen wij ondernemingen uit onze drie landen met advies over milieuregelgeving.

Conferentie op 19 juni in Antwerpen

Uw gegevens

Uw antwoord*

Ik neem deel aan:

Aanhef

Informatieplichten bij inschrijving tot evenementen

1. Omschrijving van de verwerkingsactiviteit

De informatie over gegevensbescherming wordt vertrekt in verband met de verwerking van uw persoonsgegevens voor het aanmelden voor onze evenementen. Zonder uw gegevens kunnen wij uw aanmelding helaas niet verwerken.

2. Naam en contactgegevens van de verantwoordelijke

AHK debelux
Bolwerklaan 21
1210 Brussel
Tel: (+32) 02 206 67 50
E-mail: dpo@debelux.org

3. Contactgegevens van de verantwoordelijke voor gegevensbescherming van het bedrijf

Mevrouw Nicole Franz
AHK debelux
Bolwerklaan 21
1210 Brussel
Tel: (+32) 02 206 67 50
E-mail: dpo@debelux.org

4. Doelstellingen en wettelijke basis voor de verwerking

Uw gegevens worden verzameld om uw aanmelding voor evenementen te registreren.

Uw gegevens worden verwerkt op basis van art. 6, lid 1, letter b), AVG. Wij wijzen u erop dat er op het evenement foto’s gemaakt worden en/of gefilmd wordt. Met uw deelname aan het evenement stemt u ermee in dat eventueel een foto en/of een afbeelding van uw persoon in een video gebruikt wordt voor publicatie (print, online, sociale netwerken enz.).

5. Duur van de opslag van de persoonsgegevens

Uw gegevens worden opgeslagen tot het einde van het evenement. Wettelijke bewaartermijnen kunnen opslag bovendien noodzakelijk maken.

6. Rechten van de betrokkene

Volgens de algemene verordening gegevensbescherming van de EU heeft u de volgende rechten:

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u het recht op inzage van de gegevens die over uw persoon zijn opgeslagen (art. 15, AVG).

Indien onjuiste persoonsgegevens worden verwerkt, heeft u recht op rectificatie (art. 16, AVG).

Indien voldaan is aan de wettelijke voorwaarden, kunt u eisen dat de gegevens worden gewist of dat de verwerking wordt beperkt en kunt u ook bezwaar maken tegen de verwerking (art. 17, 18 en 21, AVG).

In geval van bezwaar kunnen wij u als deelnemer aan het evenement niet meer bereiken en zullen wij u schrappen uit de mailinglist.

Aangezien de gegevensverwerking is gebaseerd op een contract en de gegevensverwerking met behulp van automatische procedures wordt uitgevoerd, heeft u eveneens recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20, AVG).

Indien u gebruikmaakt van uw bovengenoemde rechten, gaat AHK debelux na of voldaan is aan de wettelijke voorwaarden.

Om uw rechten uit te oefenen, dient u zich te wenden tot AHK debelux.

Bij bezwaar op het vlak van gegevensbescherming kunt u zich richten tot de bevoegde toezichthoudende autoriteit:

DPA – Data Protection Authority,
Drukpersstraat 35
1000 Brussel
https://www.privacycommission.be
contact(at)apd-gba.be 

 

7. Herroepingsrecht bij toestemming

Wanneer u toestemming heeft verleend voor de verwerking door AHK, kunt u de toestemming steeds herroepen naar de toekomst toe. De rechtmatigheid van de gegevensverwerking op basis van de toestemming tot de herroeping ervan wordt hierdoor niet aangetast.